• III edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • 124 000 mieszkańców
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców

Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec okręgu konsultacyjnego, który ukończył 16 lat. Projekty można zgłaszać od 1 do 31 marca 2016 r. na specjalnie przygotowanych formularzach. Dla każdego okręgu konsultacyjnego wyznaczono tzw. Punkty Konsultacyjne, w których będzie można uzyskać informacje na temat zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego Razem Tychy.
 
Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.razemtychy.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy (stanowisko „Informacja”), w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 pok. 209 oraz w Punktach Konsultacyjnych.
 
Projekt musi wpisywać się w kompetencje miasta Tychy i służyć mieszkańcom danego okręgu konsultacyjnego (może dot. m.in. edukacji, budowy/remontów drogi/chodników, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury, zdrowia, sportu, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, oświetlenia).
 
Jeżeli zgłoszone zadanie ma charakter inwestycyjny to powinno dotyczyć wyłącznie terenów należących do miasta lub terenów należących do miasta i oddanych w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: www.umtychy.pl/sit oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu „Balbina” przy ul. Barona 30, pok. 209.

Realizacja zadania musi zostać zakończona w 2017 r.
 
Szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych
 
Do każdego formularza powinna zostać dołączona lista minimum 15 osób (mieszkańcy okręgu, którzy ukończyli 16 lat) popierających propozycję projektu, mapka z propozycją lokalizacji zadania oraz zgoda opiekuna prawnego jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.
 
Formularz z propozycją projektu można złożyć w terminie od 1 do 31 marca 2016 r. w następujących punktach:

Listownie na adres:

  • Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”.

Osobiście:

  • w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49 
  • w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209.
Ładowanie...