• III edycja Budżetu Partycypacyjnego
 • 124 000 mieszkańców
 • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Głosowanie na projekty

1. Termin głosowania:

 • Głosowanie osobiste i korespondencyjne odbywa się 16 września i od 19 września do 23 września 2016 r. przez złożenie formularza w:
  - Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu Konsultacyjnego,
  - Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,
  - Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 pok. 209.
 • Głosowanie internetowe poprzez stronę razemtychy.pl rozpoczyna się w dniu 16 września 2016 r. o godz. 0:00 i trwa do 23 września 2016 r. do godz. 23:59.

2. Zasady głosowania:

 • Głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 23 września 2016 r.).
 • Wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy.
 • Wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem.
 • Każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty.
 • Głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty.
 • Możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

3. Karty do głosowania

Karty do głosowania będzie można pobrać w:

 • Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu Konsultacyjnego,
 • Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,
 • Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209,
 • na stronie razemtychy.pl.
Ładowanie...