• III edycja Budżetu Partycypacyjnego
 • 124 000 mieszkańców
 • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Osiedle A (Anna)

...

Lokalizacja: ul. Andersa 22

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 68 290,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy ul. Arkadowej 7

Lokalizacja: ul. Arkadowa 7

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 65 000,00 zł

Łatwiejsze parkowanie - budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 23-23a

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 23-23a

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Lokalizacja: ul. Asnyka 6-6c, ul. Wojska Polskiego 23-23a i 25-25a

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 109 570,00 zł

Remont ciągów komunikacyjnych i altany śmietnikowej przy ulicach Arctowskiego 3-3b i Andersa 4-4a

Lokalizacja: ul. Andersa 4-4a, ul. Arctowskiego 3-3b

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 184 570,00 zł

Poprawa funkcjonalności i estetyki przy ul. Andersa 1-8 poprzez modernizację wiat śmietnikowych

Lokalizacja: ul. Andersa 1-8

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 180 000,00 zł

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Andersa 16

Lokalizacja: ul. Andersa 16

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 43 976,00 zł

Budowa placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Andersa 12-14

Lokalizacja: ul. Andersa 12-14

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 23 września 2016 r.),
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Ładowanie...