• III edycja Budżetu Partycypacyjnego
 • 124 000 mieszkańców
 • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Stare Tychy

...

Kategoria: Sport |
Koszt przedsięwzięcia: 6 400,00 zł

Ruch to zdrowie

Lokalizacja: Stare Tychy

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 20 000,00 zł

Montaż koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy

Lokalizacja: Stare Tychy

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 31 800,00 zł

Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki

Lokalizacja: ul. Kościuszki

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 85 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym

Lokalizacja: Park Górniczy

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Kultura |
Koszt przedsięwzięcia: 25 000,00 zł

Tyski Orszak Trzech Króli

Lokalizacja: Stare Tychy

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 5 900,00 zł

Czysty chodnik - montaż koszy na śmieci na ul. Damrota

Lokalizacja: ul. Damrota

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 165 644,00 zł

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Damrota

Lokalizacja: ul. Damrota

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 35 440,00 zł

Montaż latarni przy siłowni przy ul. Norwida

Lokalizacja: ul. Norwida

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Kultura |
Koszt przedsięwzięcia: 5 000,00 zł

Starotyski Dzień Seniora

Lokalizacja: Stare Tychy

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 95 644,00 zł

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Starokościelnej

Lokalizacja: ul. Starokościelna

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 70 500,00 zł

Powiększenie i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1

Lokalizacja: Plac Wolności 4 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 23 września 2016 r.),
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Ładowanie...