• III edycja Budżetu Partycypacyjnego
 • 124 000 mieszkańców
 • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele

...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 9 000,00 zł

Doposażenie skweru przy ul. Jaroszowickiej

Lokalizacja: ul. Jaroszowicka

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 18 000,00 zł

Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej

Lokalizacja: ul. Jaroszowicka, ul. Przejazdowa

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 9 000,00 zł

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej

Lokalizacja: ul. Przejazdowa

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 87 600,00 zł

Budowa oświetlenia przy ul. Żniwnej

Lokalizacja: ul. Żniwna

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 60 000,00 zł

Wykonanie monitoringu placu przy ul. Przejazdowej

Lokalizacja: ul.Przejazdowa

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 43 000,00 zł

Renowacja krzyża przy ul. Ligonia

Lokalizacja: ul. Ligonia

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 107 000,00 zł

Aktywni razem przy ul. Miodowej rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią

Lokalizacja: ul. Miodowa

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 23 września 2016 r.),
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Ładowanie...