• III edycja Budżetu Partycypacyjnego
 • 124 000 mieszkańców
 • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 90 000,00 zł

Remont nawierzchni ul. Kaczeniec

Lokalizacja: ul. Kaczeniec

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Sport |
Koszt przedsięwzięcia: 29 000,00 zł

Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej

Lokalizacja: ul. Cmentarna 54

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 29 350,00 zł

Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz terenu ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej

Lokalizacja: ul. Cmentarna

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 3 000,00 zł

Montaż tablicy informacyjnej na ul. Zwierzynieckiej

Lokalizacja: ul. Zwierzyniecka

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 60 000,00 zł

Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci

Lokalizacja: ul. Paproci

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 105 000,00 zł

Remont nawierzchni ul. Paproci przy pętli autobusowej

Lokalizacja: ul. Paproci

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 125 811,00 zł

Remont nawierzchni ul. Paproci - odcinek od lasu

Lokalizacja: ul. Paproci

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 125 811,00 zł

Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej - bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką

Lokalizacja: ul.Dzwonkowa - boczna

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 23 września 2016 r.),
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Ładowanie...