• III edycja Budżetu Partycypacyjnego
 • 124 000 mieszkańców
 • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Wilkowyje

...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 70 000,00 zł

Utwardzenie drogi ul. Leśnej - bocznej

Lokalizacja: ul. Leśna- boczna

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Edukacja |
Koszt przedsięwzięcia: 26 000,00 zł

Frajda kulturalna - półkolonie letnie i zimowe w Wilkowyjach

Lokalizacja: Wilkowyje

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Edukacja |
Koszt przedsięwzięcia: 21 500,00 zł

Coolturalne jazdy - cykl wycieczek edukacyjno - kulturalnych

Lokalizacja: Wilkowyje

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Lokalizacja: ul. Leśna 66

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Sport |
Koszt przedsięwzięcia: 20 250,00 zł

Z wodą za pan brat - nauka pływania dla dzieci i młodzieży

Lokalizacja: Kryta Pływalnia przy ul. Edukacji 9

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Sport |
Koszt przedsięwzięcia: 10 000,00 zł

Pozaszkolne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na Wilkowyjach

Lokalizacja: ul. Leśna 66, ul. Szkolna 94

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Sport |
Koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Rozbudowa strefy aktywności Wilkowyje

Lokalizacja: ul. Obywatelska

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Edukacja |
Koszt przedsięwzięcia: 12 000,00 zł

Historyczne instalacje na skwerach w Wilkowyjach

Lokalizacja: ul. Wilcza, ul. Szkolna, ul. Leśna

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Kultura |
Koszt przedsięwzięcia: 13 500,00 zł

Organizacja festynu osiedlowego Pożegnanie Wakacji w Wilkowyjach

Lokalizacja: Wilkowyje

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 23 września 2016 r.),
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Ładowanie...