• III edycja Budżetu Partycypacyjnego
 • 124 000 mieszkańców
 • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Osiedla K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku

...

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 8 000,00 zł

Budowa stacji naprawy rowerów na osiedlu Karolina

Lokalizacja: skrzyżowanie ulic: Bielskiej, Jaśkowickiej, Piłsudskiego

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Lokalizacja: ul. Konecznego 1 na terenie Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 37

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Kultura |
Koszt przedsięwzięcia: 10 500,00 zł

Organizacja imprez integracyjnych na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 37, ogródki działkowe

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 45 000,00 zł

Budowa chodnika do placu zabaw Kinderlandia

Lokalizacja: ul.Sikorskiego, pomiędzy osiedlem Cztery Pory Roku a budowanym aquaparkiem

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Kategoria: Infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 252 489,00 zł

Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Myśliwskiej

Lokalizacja: ul. Myśliwska

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat (najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 23 września 2016 r.),
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Ładowanie...